Advanced Bionics SoundSuccess

SoundSuccess™ revalidatieprogramma van Advanced Bionics werd ontwikkeld om mensen met een gehoorverlies in staat te stellen individueel te kunnen oefenen om optimale resultaten met hoortoestellen en of cochleaire implantaten te behalen. Er wordt gefocust op het bouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van vaardigheden omtrent spraakafzien (liplezen) en het volgen van spraak zonder visuele cues. 

Er zijn video’s van zes verschillende sprekers die verschillen in moeilijkheidsgraad wat betreft spraakverstaan (articulatie) en spraakafzien (expressie). U kan zelf kiezen of u de video’s aan of uit zet. De sprekers praten over verschillende onderwerpen met alledaagse woordenschat. 

SoundSuccess is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel heet
Aan de slag’ om u opgang te helpen en u te helpen wennen aan uw hoortechnologie. Vervolgens kan u verder met het onderdeel ‘Ga verder’, wat meer uitdagende oefeningen biedt. 

Vergeet niet de activiteiten uitdagender te maken door verschillende sprekers uit te proberen, de video uit te zetten en of achtergrondlawaai toe te voegen. 

We hopen dat u plezier zal beleven aan SoundSuccess.

  • Aan de slag - voor beginnende gebruikers van dit programma
  • Ga verder - voor geoefende gebruikers van dit programma